Köp- och leveransvillkor

Biljettköp via Biljettkassa

Västerås Konserthus biljettkassa riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Om du är företagare och vill köpa biljetter för vidare distribution i näringsverksamhet eller annat kommersiellt syfte är du välkommen att ta kontakt med biljettkassan

När du köper biljetter via biljettkassan ber vi dig uppge vissa personuppgifter, bland annat i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Vi kommer även att förse eventuell extern arrangör/samarbetspartner av detta evenemang med dina personuppgifter. Arrangören kan också komma att kontakta dig med information om evenemanget, samt delge dig information om kommande evenemang. Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter.

Biljettköp via hemsida

När du köper biljetter via vår hemsida, fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står “Jag godkänner försäljnings- och leveransvillkoren”, så accepterar du dessa Villkor och ger ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter. Vi vill informera dig om att vi kan komma att använda dessa uppgifter för att kontakta dig angående ditt besök. Vi kommer även att förse eventuell extern arrangör/samarbetspartner av detta evenemang med dina personuppgifter. Arrangören kan också komma att kontakta dig med information om evenemanget, samt delge dig information om kommande evenemang.

E-handelsplattformen är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter) eller särskilt godkända näringsidkare. Det är därmed förbjudet att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk.

Köp som strider mot Västmanlandsmusikens villkor

Vi förbehåller oss rätten att avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om användaren bryter mot dessa Villkor.

När en biljett spärras blir den obrukbar och mister sitt värde. Vid makuleringar på grund av att användaren brutit mot dessa Villkor återbetalas inte eventuella distributions- och leveransavgifter. Vi kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.
Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund  får maxantalet ej överskridas eller kringgås.

Allmänt om biljetter

 • Alla konsertbesökare måste ha en giltig biljett.
 • Numrerad biljett gäller till den plats som anges på biljetten.
 • Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att sitta i gångar eller trappor i salen.
 • Som kund är du ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera evenemang, datum, tid, plats och pris.
 • Behörighet till eventuell rabatt (t ex studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering.
 • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om du som kund angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokning/köp. Dubblettutskrift per biljett – 25 kr.
 • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte.

Byten, återköp och inställt/flyttat evenemang

 • Köpta biljetter återlöses endast vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar där Västmanlandsmusiken står som huvudarrangör. Eventuell serviceavgift återbetalas ej.
 • I fall av omfattande förändringar i programmet skall återköp ske senast dagen innan arrangemanget.
 • Vid inställd konsert skall återköp ske senast en månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Om så inte sker har kund ej rätt till återbetalning. Externa arrangörer kan tillämpa särskilda köpevillkor.
 • Som kund är du ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid, plats eller innehåll senare ändras. Se evenemangskalendern på vasterasKonserthus.se för senaste uppdateringen.
 • Vid sjukdom kan återköp av biljetter göras fram till föreställningsstart mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Gäller endast där Västmanlandsmusiken står som huvudarrangör.
 • Att välja Swedbank Pay Faktura som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle av kund.
 • När betalning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Västmanlandsmusiken ansvarar inte för biljetter som är köpta av andra personer eller företag än Västmanlandsmusiken.
 • Västerås Konserthus medger inte återköp av abonnemang.
 • Vid förhinder eller sjukdom inför en abonnemangskonsert, kan du byta din abonnemangsbiljett till en annan konsert inom Västmanlandsmusikens abonnemangsserier. Om biljettpriset är högre debiteras mellanskillnaden. Första bytet är avgiftsfritt, därefter tillkommer en administrativ avgift om 25 kr (0 kr vid program- eller artiständringar). Bytet måste ske senast 24 timmar före konsert/föreställning.

 • Särskilt för näringsidkare
 • Näringsidkare eller ombud för näringsidkare, får endast efter godkännande av Västmanlandsmusiken använda E-handelsplattformen eller biljettkassan för att köpa biljetter för vidare distribution i kommersiellt syfte. För näringsidkare som godkänts gäller separata villkor för reklamation och återköp av biljetter enligt överenskommelse med Västmanlandsmusiken.
 • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Västmanlandsmusiken.

Force majeure

Om Västmanlandsmusiken till följd av force majeure såsom krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, pandemi, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, eller liknande omständigheter som t ex myndighetsbeslut eller rekommendationer, hindras att fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal har Västmanlandsmusiken rätt att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd varken till konsument eller näringsidkare. Skulle tvist uppstå i dessa fall är det arrangören (står på evenemangsbiljetten) som är motparten.
Serviceavgiften och eventuella distributionsavgifter återbetalas inte.

Immateriella rättigheter

Allt material (varumärken, texter, bilder med mera) som används på E-handelsplattformen eller i vår biljettkassa, tillhör Västmanlandsmusiken eller någon av våra samarbetspartners. Det är inte tillåtet att sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utan vårt godkännande.
E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av oss.

Serviceavgifter

 • Onlineköp på webben, köp i biljettkassan eller telefonbokning: 25 kr/per biljett
 • Biljettbyte: 25 kr/biljett (vid program- eller artiständringar utgår ingen avgift)
 • Utskrift av dubblett vid borttappad biljett: 25 kr/biljett

Personuppgiftspolicy

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (“Personuppgifter”) för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår biljettkassa eller hemsidan, samtycker du till att vi samlar in följande personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om det evenemang du köpt biljett
till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

 • Förbättring och anpassning av vår verksamhet och kundupplevelse.
 • Marknadsföring och kommunikation för våra evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt.

Genom att köpa biljetter till evenemang på Västmanlandsmusiken och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation.

Särskild information till dig som är yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter

Västmanlandsmusiken är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Däremot kan vi ge dina uppgifter vidare till exempelvis extern arrangör för evenemanget du köpt biljett till via ex säljlistor, om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare) eller till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Christofer Ekströmer

 • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Monika Mannerström Skog

 • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Anna-Karin Fredriksson

 • Önskad period
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skip to content