Dans & nycirkus

Tillsammans med de lokala arrangörerna har Västmanlandsmusiken ansvar för att synliggöra dansen och erbjuda professionella dansföreställningar i Västmanland. Dessutom medverkar vi till projekt och ger stöd till länets yrkesverksamma danskonstnärer.

Regionalt uppdrag

Västmanlandsmusiken har ett regionalt uppdrag, vilket innebär att vi:

Arbetar för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av professionell dans och själva få möjlighet dansa.

Underlättar för amatörer och professionella inom dansområdet att kunna verka och utvecklas i länet.

Stöttar dansens utveckling, samt dess ställning och kvalitet. Detta gör vi genom bl.a nationella och internationella samarbeten och omvärldsbevakning för att utveckla dansen i länet.

För dig som är arrangör

Vi stödjer dig som är arrangör genom att förmedla professionella dansföreställningar och på det sättet synliggöra den professionella dansen i länet. 

Vi arbetar dessutom med att utveckla stödstrukturerna för dansen genom att öka kompetensen kring professionell dans och cirkus, samt bidra med ekonomiskt stöd och/eller produktionsstöd, som till exempel marknadsföring och publikutveckling

För dig som är pedagog för barn och unga

En prioriterad del av Västmanlandsmusikens uppdrag är att kunna erbjuda barn och unga tillgång till professionell dans i hela länet. I arbetet ingår att stärka den professionella dansen via förmedlande och arrangerande av en utbudsdag i samarbete med Västmanlands teater. 

Om du vill komma igång med dans i din verksamhet för barn och unga i förskola eller skola kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder råd och stöd i enskilda dansprojekt och kan svara på frågor om till exempel bidragskontakter eller Skapande skola. 

I samband med dansföreställningar i Västerås Konserthus erbjuder vi workshops, möten med gästande kompanier och koreografer. Alla barn och unga under 18 år har fri entré på dansföreställningar i Västerås Konserthus!

Dans för hälsa

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga och som används över hela landet däribland på Arboga kulturskola. Vår ambition är att erbjuda en psykiskt hälsofrämjande verksamhet i hela Västmanland med länets kulturskolor som bas. 

Med en introduktionsträffen i november 2020 gick starten för att utveckla ett samarbete med Region Västmanland och Västmanlandsmusiken Dans.

För dig som är ung och dansar

För dig som är ung och vill fortsätta utvecklas inom dans kan vi ge tips och råd på utbildningar och tävlingar. Till exempel äger årligen koreografitävlingen Skapa dans rum. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar. Alla dansstilar och dansgenrer är välkomna.

I samarbete med Region Uppsala arrangerar Västmanlandsmusiken varje år den regionala deltävling av Skapa Dans. Vinnaren av deltävlingen får resa till riksfinalen och tävla tillsammans med övriga vinnare från hela landet. Riksfinalen går årligen av stapeln under skolornas höstlov. Arrangörer är SrD – Samarbetsrådet för regional dansutveckling, i samarbete med Riksteatern.

För dig som har dans som yrke

Genom till exempel workshops, möten med gästande kompanier och koreografer erbjuder vi kompetensutveckling, inspiration och en plattform för dansverksamma i regionen att mötas.

Har du frågor kring stipendium? Här kan du söka stöd och stipendium för fortbildning, projekt eller dansproduktion: 

Dansnät Sverige

Merparten av dansföreställningarna i Västerås Konserthus presenteras genom Dansnät Sverige. Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst – för alla, till alla, i alla hörn.

Det är ett fristående nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten.

Genom att vara en part i Dansnät Sverige säkerställer vi att vår personal kontinuerligt fortbildar sig, vi omvärldsbevakar och har kännedom om de viktigaste plattformarna för dans. Det gemensamma kunnandet i nätverket ger oss en med våra parter gemensam kulturpolitisk bild av dansen i hela Sverige.

19 mars 2021 arrangerades ett nationellt möte för den samtida dansen. Syftet med mötet var att samla in underlag för att ta fram en Dansplan Sverige. Läs mer här:

Residens

Västmanlandsmusiken arbetar sedan 2016 kontinuerligt med residens inom dans och nycirkus. 2018 påbörjades ett treårigt projekt med stöd av Kulturrådet...

Dans & nycirkus på Västmanlandsmusiken

Anna-Karin Fredriksson
Anna-Karin Fredriksson är danskonsulent och driver arbetet för att stödja dansen i Västerås och länet. Hon arbetar för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap...

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Christofer Ekströmer
  • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Magnus Båge
  • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Anna-Karin Fredriksson
  • Önskad period
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skip to content