13 november 2020

Paus för den publika verksamheten i Västerås Konserthus

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med regionens smittskyddsläkare och Länsstyrelsen i Västmanland, beslutat om skärpta allmänna råd för Västmanlands län med anledning av ökad smittspridning. Syftet är att ytterligare minska trängsel och kontakter mellan människor. Länsinvånarna uppmanas bland annat att om möjligt undvika kontakt med andra än dem man bor tillsammans med, avstå från att delta i t ex konserter och föreställningar och avstå från onödiga resor inom och mellan regioner.

Som kulturinstitution anser vi i Västmanlandsmusiken att det är viktigt att kunna erbjuda levande musik och dans även i kristider. Det har vi också gjort fram till nu, anpassat och säkrat utifrån smittsynpunkt. Men som läget nu är med allvarlig smittspridning, och med råd som är direkt riktade till vårt område, så vill vi ta vårt ansvar för att bidra till att smittspridningen minskar.

Därför har vi beslutat att vi pausar den publika konsert- och föreställningsverksamheten i Västerås Konserthus under den period som de skärpta råden gäller, t.o.m. 10/12. Inför beslutet har vi samrått med regionens smittskyddsläkare. Biljettköpare och andra berörda kommer att kontaktas för mer information.

Vi hoppas att vi med gemensamma krafter minskar smittspridningen och att vi så snart som möjligt ska kunna erbjuda levande musik och dans på våra scener igen.

Michael Käck, Direktör Västmanlandsmusiken


Uppdatering den 10/12:

Den publika konsert- och föreställningsverksamheten i Västerås Konserthus är för närvarande inställd på grund av skärpta föreskrifter för att förhindra smittan. Detta gäller tills vidare, enligt Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd. Biljettköpare och andra berörda kommer att kontaktas för mer information.

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Christofer Ekströmer

  • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Monika Mannerström Skog

  • Önskad period

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan skickas till Anna-Karin Fredriksson

  • Önskad period
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skip to content