Stäng
Dörr

Organisation

Konstnärlig avdelning
med Västerås Sinfonietta33 musiker, verksamhetschef, orkesterkoordinator och orkesterassistent/notbibliotekarie, barn- och ungdomsproducent, två musikproducenter, danskonsulent och produktionskoordinator.
Den konstnärliga avdelningen driver även arbetet med regional musik & dans/länsmusik.

Administrativ avdelning
med administrativ chef, ekonomiassistent och vaktmästare.

Kommunikation
med marknadskommunikatör, marknadsförare/grafisk formgivare, artist- och foajévärdar.

Teknik & fastighetsavdelning
Scenteknisk chef, fastighetsansvarig/tekniker och tekniker.

Ledning
Det övergripande ansvaret för Västmanlandsmusikens verksamhet vilar på direktören. För samordning av avdelningarnas arbete finns en ledningsgrupp bestående av direktör, verksamhetschef – konstnärlig avdelning och administrativ chef.

Styrelse

VÄSTERÅS STAD:
Ledamöter:
Anders Teljebäck (S), ordförande
Bengt-Åke Nilsson (L), andre vice ordförande
Iréne Englund (S),
Monica Stolpe-Nordin (C)
Claes Kugelberg (M)

Ersättare:
Carl-Johan Norström (S)
Maria Kesselring (S)
Caroline Närhi (MP)
Mikael Damsgaard (M)
Erik Ödmansson (L)

REGION VÄSTMANLAND:
Ledamöter:
Rigmor Åkesson (S), vice ordförande
Andreas Weiborn (M)

Ersättare:
Barbro Östling (S)
Birgitta Andersson (C)

Adjungerad i styrelsen: direktören

ARBETSUTSKOTT:
Anders Teljebäck (S)
Rigmor Åkesson (S)
Bengt-Åke Nilsson (L)

Adjungerad: direktören

Styrelsens handlingar

Styrelsen beslutade 2016-09-28 att publicera styrelsens handlingar på hemsidan. För handlingar till tidigare styrelsemöten, kontakta direktör Michael Käck, 021-40 36 20, michael.kack@vastmanlandsmusiken.se

2017
Styrelsemöte 2017-08-22
Protokoll

Styrelsemöte 2017-05-30
Föredragningslista
Protokoll

Styrelsemöte 2017-04-11
Föredragningslista
Protokoll

Styrelsemöte 2017-02-15
Föredragningslista
Protokoll

2016
Styrelsemöte 2016-09-28
Föredragningslista
Protokoll
Bilaga
slutlig-revisionsrapport-vmu-aug-2016
initiativ-m-160421

Styrelsemöte 2016-10-25
Föredragningslista
Protokoll
Bilaga: Internkontrollplan
Månadsrapport – forslag

Styrelsemöte 2016-12-15
Föredragningslista
Protokoll