Stäng
Dansen har en stark ställning i Västmanland. I vårt län är över 6 000 personer aktiva inom dans i någon form. Västmanlandsmusiken stöder danslivet genom sitt dansuppdrag.

Tillsammans med de lokala arrangörerna svarar Västmanlandsmusiken för att det visas professionella dansföreställningar i Västmanlands alla kommuner och att konstformen synliggörs både inom och utanför länet. Västmanlandsmusiken medverkar också till projekt och ger stöd till länets yrkesverksamma danskonstnärer.

Eftersom dansen i sig inte är något nytt i Västmanland är den stora uppgiften att utifrån dessa förutsättningar lyfta dansen i länet och skapa en professionell plattform för denna konstform. I detta arbete är utvecklande av möjligheter för barn och ungdomar i hela länet att möta dansen som både scenkonst, uttrycksform, fritidssyssla och umgängesform i alla sammanhang något som har hög prioritet.

Västmanlandsmusikens dansverksamhet

1. programsättning och förmedling av professionella föreställningar för barn, ungdomar och vuxna till länets olika arrangörer och spelplatser
2. delaktighet i nätverk och samarbeten för främjande av danskonsten regionalt och nationellt
3. stimulering och fortbildning av de yrkesverksamma danskonstnärerna i länet
4. att verka för att få in dansen i utbildningsväsendet på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå
5. att uppmärksamma och synliggöra danskonsten i och utanför länet.
En viktig del av danskonsulentens verksamhet är att etablera samarbeten och ingå i nätverk vilket innebär att både konstnärliga, organisatoriska, ekonomiska och kulturpolitiska fördelar för alla parter kan vinnas.

Broschyr: Dans och nycirkus hösten 2019

Vi jobbar med Dans och nycirkus

Anna-Karin Fredriksson och Hellen Smitterberg, kontaktuppgifter hittar du här

Nyheter

Vi presenterar residenskonstnärer 2019 – Dans och Nycirkus
Västmanlandsmusiken deltar vid Skapa Dans
Västmanlandsmusiken utlyser residens för Dans och Cirkus

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies