Stäng
Dansen har en stark ställning i Västmanland. I vårt län är över 6 000 personer aktiva inom dans i någon form. Västmanlandsmusiken stöder danslivet genom sitt dansuppdrag.

Tillsammans med de lokala arrangörerna svarar Västmanlandsmusiken för att det visas professionella dansföreställningar i Västmanlands alla kommuner och att konstformen synliggörs både inom och utanför länet. Västmanlandsmusiken medverkar också till projekt och ger stöd till länets yrkesverksamma danskonstnärer.

Eftersom dansen i sig inte är något nytt i Västmanland är den stora uppgiften att utifrån dessa förutsättningar lyfta dansen i länet och skapa en professionell plattform för denna konstform. I detta arbete är utvecklande av möjligheter för barn och ungdomar i hela länet att möta dansen som både scenkonst, uttrycksform, fritidssyssla och umgängesform i alla sammanhang något som har hög prioritet.

Västmanlandsmusikens dansverksamhet:

1. programsättning och förmedling av professionella föreställningar för barn, ungdomar och vuxna till länets olika arrangörer och spelplatser
2. delaktighet i nätverk och samarbeten för främjande av danskonsten regionalt och nationellt
3. stimulering och fortbildning av de yrkesverksamma danskonstnärerna i länet
4. att verka för att få in dansen i utbildningsväsendet på både grundskole-, gymnasie- och högskolenivå
5. att uppmärksamma och synliggöra danskonsten i och utanför länet.
En viktig del av danskonsulentens verksamhet är att etablera samarbeten och ingå i nätverk vilket innebär att både konstnärliga, organisatoriska, ekonomiska och kulturpolitiska fördelar för alla parter kan vinnas.

Danskonsulent

Anna-Karin Fredriksson har som några av sina uppgifter att utveckla möjligheter för barn och ungdomar i hela länet att möta dansen som både scenkonst, uttrycksform, fritidssyssla och umgängesform i alla sammanhang. Kontaktuppgifter hittar du här

Aktuellt

Västmanlandsmusiken utlyser residens för Dans och Cirkus
Billigt för barn och unga
Öga mot Öga: 25/11 Teatermaskinen

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies