Stäng
Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund. Vår verksamhet bedrivs på uppdrag av våra ägare, Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %). Från dem och även från staten får vi bidrag till att utföra vårt uppdrag. Pengar kommer också in från biljettintäkter, arrangörsavgifter och intäkter från uthyrning av Västerås Konserthus. Västmanlandsmusiken bidrar till att närmare 800 evenemang kan genomföras varje år i länet. Vi har till uppgift att förse Västerås Konserthus med närmare 200 evenemang per år, varav en del av dessa är vår egen husorkester Västerås Sinfoniettas konserter.
Länsmusiken är den gren inom Västmanlandsmusiken där samarbetet med lokala arrangörer, musikföreningar och kulturinstitutioner runt om i länet bedrivs. Vi ger ekonomiskt och praktiskt stöd till att musik- och dansevenemang ska kunna genomföras i Västmanland varje år, runtom i länet och i Västerås Konserthus. Producenterna inom Länsmusiken har som uppgift att verka för att musik och dans ska kunna komma hela länet tillgodo. De arrangerar egna evenemang och stöttar arrangörer i det lokala musik- och danslivet. Stödet till arrangörerna tar sig många uttryck, till exempel subventionerade produktioner, kontantbidrag, marknadsföringshjälp, rådgivning, hjälp med ekonomihanteringen, projektledning och lån av utrustning.
Sedan 1883 har Västerås Sinfonietta bjudit på toner och traditioner, från början som Västerås Musiksällskap, och sedan som en del av Västmanlandsmusiken. Orkestern med sina 33 musiker spelar i två abonnemangsserier, på torsdagar och lördagar i Västerås Konserthus, ger skolkonserter, lunchkonserter, nationaldagsfirande, konserter i Västerås stadsdelar och i länet.