Konserthusets Vänners ungdomsstipendium 2020 tilldelas Niklas Lindberg

Niklas Lindberg tilldelas föreningen Konserthusets Vänners ungdomsstipendium 2020. Stipendiet har till syfte att uppmuntra ungdomars förkovran inom musik och dans. Stipendiebeloppet är 25 000 Skr. Så här motiverar juryn sitt val:

Niklas Lindberg har tillägnat sig hantverket som kompositör inom den elektroakustiska musiken. I en experimentell anda utforskar han gränssnittet mellan teknikens möjligheter och akustiska musikaliska former. Med höga tekniska och musikaliska ambitioner bryter han ny mark i skapandet av utmanande ljud och toner i ett samtida uttryck.

Niklas Lindberg har sin musikaliska fostran i Västerås. Han var elev i Fryxellska skolans musikklasser och fick sin grundläggande utbildning vid Västerås kulturskola där han tränade sång och spelade piano. I domkyrkan fick han möjlighet att ta orgellektioner av domkyrkoorganisten Johan Hammarström. Gymnasietiden tillbringade Niklas vid Musikkonservatoriet i Falun där han fördjupade sitt pianospelande. I Falun kom intresset för att utforska musiken på egen hand och det väckte lusten att komponera. Grunden för sitt fortsatta komponerande lade han vid Gotlands tonsättarskola. Därefter påbörjade han sina studier i Oslo där han för närvarande genomgår kandidatutbildningen vid Norges Musikhögskole. Närmast väntar ett utbytesår vid Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst, Högskolan för musik och scenkonst i Stuttgart. I sitt komponerande har Niklas främst inriktat sig på elektroakustisk musik. Hans stora intresse för teknik och hur den kan kombineras med musikaliska och estetiska uttryck är inspirerande drivkrafter i hans skapande. Han har utformat kompositioner för egenbyggda elektroniska instrument i en experimentell inriktning. Niklas arbetar även i dialog med andra musiker och artister. De har i olika projekt utarbetat tonskapelser i processform där kompositör och musiker är lika delaktiga i resultatet. Niklas elektroakustiska kompositioner har framförts i Sverige och utomlands på flera festivaler för samtida konstmusik.

Niklas Lindberg:

– Att få stipendiet innebär att jag kan satsa modigare på de projekt jag företar mig – både vad gäller att ha tid och resurser att lära mig nya viktiga färdigheter, samt större ekonomiskt utrymme för att bygga nya installationer och elektroniska instrument. Det är också en del utrustning som jag är i stort behov av; bland annat håller min dator på att falla i stycken, och jag är helt beroende av den som det främsta verktyget i mitt skapande och utövande.

– Jag är på väg att flytta till Tyskland, och stipendiet kommer också möjliggöra att ta lektioner av olika kompositörer jag ser upp till, och att uppleva det tyska kulturlivet. Inte minst är det också en väldigt fin bekräftelse att få motta detta stipendium, och jag är så klart tacksam och hedrad att juryn valt ut just mig i år!

Konserthusets Vänners ungdomsstipendium

Varje år delar Konserthusets Vänner ut ett stipendium till en ung och lovande musiker eller dansare med anknytning till Västmanlands län. Stipendiet kan sökas av musiker och dansare som är mellan 15 och 25 år. Det ska ge ungdomar möjligheter att utvecklas inom sina konstnärliga områden och ge stimulans och inspiration till fortsatt arbete med den passion som så många begåvade ungdomar brinner för.

Bokningsförfrågan Dans

  • Önskad period
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • :
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skip to content