Stäng

Konserthusets Vänners Ungdomsstipendium 2017 till Erika Jansson

Erika Jansson, Västerås, tilldelas föreningen Konserthusets Vänners ungdomsstipendium 2017. Stipendiet har till syfte att uppmuntra ungdomars förkovran inom musik och dans. Stipendiebeloppet är 25 000 Skr.

Så här motiverar juryn sitt val:

Erika Jansson har metodiskt, målmedvetet och med stor känsla utvecklat sina färdigheter som dansare och musikalartist. Med engagemang och nyfikenhet har hon prövat olika former inom dans och sång. Hennes starka känsla och begåvning för musikalen som konstform bekräftas av att hon är antagen till den internationellt välrenommerade musikalutbildningen vid Guildford School of Acting i London.

Erika Jansson fick sin grundläggande dans- och sångutbildning i Västerås genom Västerås Kulturskola och Fryxellska skolan. Hon vidareutbildade sig vid Kungliga svenska balettskolan i Stockholm innan hon gick vidare till studier i sång, dans och teater vid Santa Monica College i Los Angeles. Hon har framträtt i flera dans- och musikalföreställningar under hela karriären. Hösten 2017 påbörjar hon sin treåriga musikalutbildning i London.

– Det är en stor ära att få stipendiet. Det gör mig så otroligt glad att Konserthusets Vänner tror på mig och vill stötta mig i min resa mot drömmen. Detta kommer att hjälpa mig så mycket, säger Erika Jansson.

Erika Jansson, Västerås, tilldelas föreningen Konserthusets Vänners ungdomsstipendium 2017.

Konserthusets Vänners ungdomsstipendium

Konserthusers Vänner delar årligen ut ett stipendium för att bidra till ungas utveckling inom musik och dans.

Stipendiet om 25 000 kronor kan sökas av enskilda personer 15–25 år, bosatta i Västmanlands län.