Stäng

Konserthusets Vänner är en ideell förening som stödjer verksamheten i Västerås Konserthus. Föreningens syfte är att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats, skapa och stärka relationer mellan kultur och näringsliv samt ta vara på och utveckla ideellt engagemang.

Föreningens intäkter har också bidragit till bland annat inköp av publikgradänger, digitala informationsskärmar, ljudmixer, renovering av flyglar och stöd till utgivning av Konserthusets programtidning.

Här kan du läsa Konserthusets Vänners stadgar (kräver Adobe Reader):

Konserthusets Vänners stadgar

Styrelse

Styrelse 2019-2020

Ordförande: Sven-Gunnar Dahlquist

Ledamöter: 
Christina Ahlman
Viktor Persson Bengtsson

Rikard Gateau
Lisbeth Kohls, sekreterare
Michael Käck
Anna Ljungberg
Fredrik Owman
Staffan Rune
Karin Spector, ekonomiansvarig
Mariann Sundberg
Magnus Svedjemarker
Anders Teljebäck

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies