Stäng

Medlemskap i Konserthusets Vänner

Spelåret är 1 juli 2017-30 juni 2018. Medlemsavgiften är 350 kr och gäller per hushåll.

I så stor utsträckning som möjligt vill föreningen kommunicera med medlemmarna via mejl.

Sin medlemsavgift betalar man enklast via betalningsfunktionen på denna sida. För att kunna göra det krävs att man har och uppger en e-postadress.

OBS! Vissa medlemmar har upplevt problem vid registrering och betalning. Om du stöter på problem meddela oss per mejl.

Det går även att betala sin medlemsavgift via plusgiro 25 45 15-0, Konserthusets Vänner.

Vänskap som ger mer

Välkommen till Konserthusets Vänner – en ideell förening som stödjer verksamheten i Västerås Konserthus. Vårt mål är att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats, skapa starka relationer med publiken och det lokala näringslivet.

Föreningens intäkter har under åren bidragit till bland annat inköp av publikgradänger, digitala informationsskärmar, ljudmixer, renovering av flyglar och stöd till utgivning av Konserthusets programtidning.

Huvudmedlem på medlemskortet

Föreningen har bytt medlemsregister och i och med detta kommer i fortsättningen enbart ett namn för varje medlemskap att finnas på medlemskortet. Detta namn betraktas som huvudmedlem och till huvudmedlem kan sedan flera andra personer som ingår i hushållet/familjen anslutas. Detta görs på ”Mina sidor” på denna webbplats.

Eftersom medlemskapet gäller per hushåll/familj så är medlemskortet giltigt som medlemsbevis för den som visar upp det i samband med köp. Tills dess att du fått medlemskortet gäller kvitto på inbetald medlemsavgift som medlemsbevis, oavsett om du fått det i din mail eller via PlusGirot.

Övergången till nytt medlemsregister medför också att medlemsnumren blir nya. De nya numren kommer att ha en viktig funktion i det nya registret då övriga personer i hushållet som är registrerade på medlemskapet är kopplade via medlemsnumret.