Stäng

Konserthusets Vänner utlyser 2019 års ungdomsstipendium

Är du 15–25 år, aktiv inom dans och musik och bor i Västmanlands län? Nu kan du söka Vännernas stipendium på 25 000 kr!

Till ansökan

Medlemskap i Konserthusets Vänner

Konserthusets Vänners medlemskap löper per spelår, 1 juli 2018-30 juni 2019. Medlemsavgiften är 350 kr och gäller per hushåll.

I så stor utsträckning som möjligt vill föreningen kommunicera med medlemmarna via mejl.

Sin medlemsavgift betalar man enklast via betalningsfunktionen på denna sida. För att kunna göra det krävs att man har och uppger en e-postadress.

Om du stöter på problem vid registrering och betalning, meddela oss per mejl.

Det går även att betala sin medlemsavgift via plusgiro 25 45 15-0, Konserthusets Vänner.

Som medlem kan man Gå 2 betala för 1 på ett antal evenemang. Se Konserthusets evenemangskalender och programtidning för mer information. Biljetter köps i Västerås Tourist Center, Kopparbergsvägen 10 (Expectrum), mot uppvisande av medlemskort eller kvitto på betalt medlemskap.

När du loggar in på ”Mina Sidor” hittar du även biljettlänkar till de rabatterade evenemangen.


Huvudmedlem på medlemskortet

Föreningens medlemsregister sorterar enbart ett namn för varje medlemskap på medlemskortet. Detta namn betraktas som huvudmedlem och till huvudmedlem kan sedan flera andra personer som ingår i hushållet/familjen anslutas. Detta görs på ”Mina sidor” på denna webbplats.

Eftersom medlemskapet gäller per hushåll/familj så är medlemskortet giltigt som medlemsbevis för den som visar upp det i samband med köp. Tills dess att du fått medlemskortet gäller kvitto på inbetald medlemsavgift som medlemsbevis, oavsett om du fått det i din mejl eller via PlusGirot. Betalt medlemskap kan även bekräftas via en smartphone om du loggar in på ”Mina sidor”.

Nya medlemskort kommer att skickas med post i början av höstsäsongen.


Vänskap som ger mer

Konserthusets Vänner är en ideell förening som stödjer verksamheten i Västerås Konserthus. Vårt mål är att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats, skapa starka relationer med publiken och det lokala näringslivet.

Föreningens intäkter har under åren bidragit till bland annat inköp av publikgradänger, digitala informationsskärmar, ljudmixer, renovering av flyglar och stöd till utgivning av Konserthusets programtidning. Konserthusets Vänner har även bidragit stort till Konserthusets tredje fasta scen, Foajéscenen, inkl ett fast högtalarsystem.

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies