Stäng

Medlemskap i Konserthusets Vänner

Vi går mot ett nytt spelår, 1 juli 2018-30 juni 2019. Medlemsavgiften är 350 kr och gäller per hushåll.

Under de första veckorna i juni skickas ett medlemsbrev per e-post och post om att förnya medlemskapet.

I så stor utsträckning som möjligt vill föreningen kommunicera med medlemmarna via mejl.

Sin medlemsavgift betalar man enklast via betalningsfunktionen på denna sida. För att kunna göra det krävs att man har och uppger en e-postadress.

Om du stöter på problem vid registrering och betalning, meddela oss per mejl.

Det går även att betala sin medlemsavgift via plusgiro 25 45 15-0, Konserthusets Vänner.


Huvudmedlem på medlemskortet

Föreningens medlemsregister sorterar enbart ett namn för varje medlemskap på medlemskortet. Detta namn betraktas som huvudmedlem och till huvudmedlem kan sedan flera andra personer som ingår i hushållet/familjen anslutas. Detta görs på ”Mina sidor” på denna webbplats.

Eftersom medlemskapet gäller per hushåll/familj så är medlemskortet giltigt som medlemsbevis för den som visar upp det i samband med köp. Tills dess att du fått medlemskortet gäller kvitto på inbetald medlemsavgift som medlemsbevis, oavsett om du fått det i din mejl eller via PlusGirot. Betalt medlemskap kan även bekräftas via en smartphone om du loggar in på ”Mina sidor”.

Nya medlemskort kommer att skickas med post i början av höstsäsongen.


Vänskap som ger mer

Konserthusets Vänner är en ideell förening som stödjer verksamheten i Västerås Konserthus. Vårt mål är att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats, skapa starka relationer med publiken och det lokala näringslivet.

Föreningens intäkter har under åren bidragit till bland annat inköp av publikgradänger, digitala informationsskärmar, ljudmixer, renovering av flyglar och stöd till utgivning av Konserthusets programtidning. Konserthusets Vänner har även bidragit stort till Konserthusets tredje fasta scen, Foajéscenen, inkl ett fast högtalarsystem.

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies