Stäng

Sök ungdomsstipendium 2017!

Konserthusets Vänner Ungdomsstipendium 2017

Ungdomar 15-25 år i Västmanland som sysslar med musik och dans kan söka Konserthusets Vänners stipendium på 25 000 kr!

Mer information!

Nya medlemskort

Föreningen har bytt medlemsregister och i och med detta kommer i fortsättningen enbart ett namn för varje medlemskap att finnas på medlemskortet. Detta namn betraktas som huvudmedlem och till huvudmedlem kan sedan flera andra personer som ingår i hushållet/familjen anslutas. Detta görs på ”Mina sidor” på denna webbplats.

Eftersom medlemskapet gäller per hushåll/familj så är medlemskortet giltigt som medlemsbevis för den som visar upp det i samband med köp.

Övergången till nytt medlemsregister medför också att medlemsnumren blir nya. De nya numren kommer att ha en viktig funktion i det nya registret då övriga personer i hushållet som är registrerade på medlemskapet är kopplade via medlemsnumret.

Vänskap som ger mer

Välkommen till Konserthusets Vänner – en ideell förening som stödjer verksamheten i Västerås Konserthus. Vårt mål är att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats, skapa starka relationer med publiken och det lokala näringslivet.

Föreningens intäkter har under åren bidragit till bland annat inköp av publikgradänger, digitala informationsskärmar, ljudmixer, renovering av flyglar och stöd till utgivning av Konserthusets programtidning.