Stäng

FAKTA

Period:
Priskategori: E
Kontaktperson: Anna-Karin Fredrksson
Bokning: dans@vastmanlandsmusiken.se

För bokningsförfrågan

Maila till dans@vastmanlandsmusiken.se

• Skriv Bokningsförfrågan i ämnesraden.
• Ange evenemangets namn.
• Önskat datum/period.
• Plats för evenemanget.
• Bokningsansvarig: namn och kontaktuppgifter.

ReAct! Moving City

ReAct! – Actions moving är ett Stockolmsbaserat kompani som blandar dans, rörelse, teater och cirkus i lekfulla Aktioner på allmänna platser.
Aktion (substantiv) – Aktivt ingripande; sätt att agera; åtal inför domstol; verksamhet.

Aktion (ReAct!:s) – Performativ händelse (föreställning, stycke, show) som utspelar sig utanför det traditionella scenrummet och inbjuder till reaktioner samt bryter det konventionella förhållandet mellan
föreställning och publik.

Varje Moving City-föreställning är resultatet av en 2 veckor lång residensperiod i den staden. Den ämnar att fånga stadens äkta själ, dess invånare. För att åstadkomma det vidgar vi vår referenspunkt från vår
egen grupp och inkluderar en liten extern grupp människor som har en närmare och mer sanningsenlig relation till utrymmet: 10 frivilliga från staden bjuds in för att vara med i vår skapandeprocess och våra
föreställningar. Skapandeprocessen är helt öppen för möten och inflytande från varje stad och dess invånare (representerade av de frivilliga, butiksägarna och invånarna vi möter under processen).

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies