Stäng

FAKTA:
Period: 29 oktober – 2 november
Prisnivå: enligt överenskommelse
Golvyta minimum 6 x 8 meter för dansare och musiker.
Kontaktperson Christofer Ekströmer

Broukar

www.artways.com

Broukar är en grupp syriska musiker med två dervischdansare. En fascinerande uråldrig tradition med dans och musik som västvärlden inte har någon direkt motsvarighet till.

Broukar startade 2007 i Damaskus i Syrien. Damaskus har länge varit en av arabvärldens viktigaste städer för kulturell och artistisk förnyelse, speciellt inom klassisk arabisk musik. Gruppen Broukar spelar traditionell arabisk musik (sång och instrumentalmusik) med både sekulär och religiöst botten.

De spelar tillsammans med snurrande dervischdansare, 2 stycken, vars rotation och handrörelser har en mystisk innebörd, den är sprungen ur den sufiska traditionen. Genom att snurra runt sitt eget hjärta, från höger till vänster, inkluderar dansaren världen, mänskligheten och hela skapelsen.

När dansen inte dansas för publik utan i mystiska sammanhang har dansen en slags meditativ
verkan och kan få dansaren i en slags trans. Vid publika sammanhang har dansaren en annan kontroll över skeendet.
Musikerna som spelar är alla medlemmar i olika arabiska orkestrar, undervisar i arabisk klassisk musik och har utbildning från Musikinstitutet i Damaskus.

Ordet Broukar kommer från ett dyrbart tyg från Damaskus.