Stäng

Var du än bor finns vi där…

Västmanlandsmusiken stödjer lokala arrangörer i arbetet med att erbjuda musik och dans för invånarna på orten. Detta samarbete sker bl.a inom ramen för projektet Ett kulturliv för alla i alla västmanländska kommuner.
Västmanlandsmusikens producenter tar årligen fram ett utbud av musik- och dansföreställningar och stödjer arrangörerna på olika sätt i arbetet med att genomföra dessa evenemang.

Utbud i Västerås och i länet

Tänk på att det finns olika utbud för Västerås, för övriga länet, och för Barn & unga.


Ett kulturliv för alla – EKFA

Västmanlandsmusiken driver sedan några år tillbaka projektet ”Ett kulturliv för alla” i samtliga västmanländska kommuner. Tanken bakom projektet var ursprungligen att öka aktiviteterna inom musikområdet i kommuner där Västmanlandsmusiken hade få kontakter och utbudet av musik var mindre än i andra kommuner. Det visade sig snabbt att det var lätt att uppnå den målet men också att vi, i konceptet med gemensamma arbetsgrupper ute i kommunerna, kunde förankra och anpassa musikutbudet. Detta medförde såväl produktionstekniska som kulturpolitiska vinster.

Västmanlandsmusiken avsätter 50 tkr för varje kommun utöver de produktionsmedel som tidigare avsatts för verksamheten. Villkoret för att ta del av dessa medel är att resp kommun tar fram motsvarande summa.


Logotyper för nedladdning

Ekonomi

Inköp

För att förbättra den interna kontrollen i projekten vill vi att ni ”samlar på er” mindre fakturor och utlägg som ni sedan vidarefakturerar till oss. Därför vill vi att fakturor som skickas till oss ska uppgå till minst 1.000 kr inklusive moms.

När ni fakturerar oss eller när vi får en faktura direkt från leverantören, måste den märkas med ett referensnummer för att vi ska veta hur vi ska bokföra den.
Ni måste tillse att leverantören märker fakturan för att vi ska godkänna den för betalning. Följande nr. gäller för respektive projekt:

Objektnr:

  • Västerås 1100-100
  • Norberg 1200-100
  • Kungsör 1300-100
  • Köping 1400-100
  • Sala 1500-100
  • Fagersta 1600-100
  • Skinnskatteberg 1700-100
  • Hallstahammar 1800-100
  • Surahammar 1900-100

Uppge alltid ert objektnummer som referensnummer när ni bokar annonser. Viktigt är också att leverantören ställer fakturan till Västmanlandsmusiken när det gäller annonser i Vlt, Sala Allehanda, Avesta tidning, Fagerstaposten, Bergslagsbladet, Arboga tidning. Vid annonsering i Västerås Tidning ställs fakturan däremot direkt till resp arrangör.

Biljettintäkter

I de fall ni har biljettintäkter som ska tillfalla projektet följer här våra kontouppgifter:
Plusgiro 147 57 – 9
Bankgiro 122 – 8303

De produktioner som förmedlas av Västmanlandsmusiken är de vars biljettintäkter ska betalas in och således tillfalla projektet.
Vi vill att ni skickar e-post till Christofer Ekströmer, christofer.ekstromer@vastmanlandsmusiken.se när ni satt in pengar så att vi vet vad det är för pengar vi får in.

Tänk också på att vi från de pengar ni skickar in måste dra av 6 % moms och redovisa till Skatteverket.

PRISKATEGORI

Produktioner i utbudet anges priskategori A-E

A. upp till 10 000 kr
B. 10 000 - 15 000 kr
C. 15 000 - 20 000 kr
D. 20 000 - 25 000 kr
E. mer än 25 000 kr

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies