Stäng

Var du än bor finns vi där…

Västmanlandsmusiken stödjer de lokala arrangörerna i deras arbete med att erbjuda musik och dans för invånarna på orten. Detta samarbete sker bl.a inom ramen för projektet ”Ett kulturliv för alla” i alla västmanländska kommuner. Västmanlandsmusikens producenter tar årligen fram ett utbud av musik- och dansföreställningar och stödjer arrangörerna på olika sätt i arbetet med att genomföra dessa evenemang.

Västerås/länet

OBS! Tänk på att det finns olika utbud för Västerås och för övriga länet, och att utbudet för Barn & unga har en separat flik i menyn ovan.

Kontaktuppgifter till Västmanlandsmusikens producenter finns här.

Ett kulturliv för alla – EKFA

Västmanlandsmusiken driver sedan några år tillbaka projektet ”Ett kulturliv för alla” i samtliga västmanländska kommuner. Tanken bakom projektet var ursprungligen att öka aktiviteterna inom musikområdet i kommuner där Västmanlandsmusiken hade få kontakter och utbudet av musik var mindre än i andra kommuner. Det visade sig snabbt att det var lätt att uppnå den målet men också att vi, i konceptet med gemensamma arbetsgrupper ute i kommunerna, kunde förankra och anpassa musikutbudet. Detta medförde såväl produktionstekniska som kulturpolitiska vinster.Västmanlandsmusiken avsätter 50 tkr för varje kommun utöver de produktionsmedel som tidigare avsatts för verksamheten. Villkoret för att ta del av dessa medel är att resp kommun tar fram motsvarande summa.

 Logotyper för nedladdning