Stäng

Var du än bor finns vi där…

Västmanlandsmusiken stödjer lokala arrangörer i arbetet med att erbjuda musik och dans för invånarna på orten. Västmanlandsmusikens producenter tar årligen fram ett utbud av musik- och dansföreställningar och stödjer arrangörerna på olika sätt i arbetet med att genomföra dessa evenemang.


Utbud i Västerås och i länet

Tänk på att det finns olika utbud: för EKFA Västerås, för EKFA övriga länet, och för Barn & unga.


Ett kulturliv för alla – EKFA

Västmanlandsmusiken driver sedan några år tillbaka projektet ”Ett kulturliv för alla” i samtliga västmanländska kommuner. Tanken bakom projektet var ursprungligen att öka aktiviteterna inom musikområdet i kommuner där Västmanlandsmusiken hade få kontakter och utbudet av musik var mindre än i andra kommuner. Det visade sig snabbt att det var lätt att uppnå den målet men också att vi, i konceptet med gemensamma arbetsgrupper ute i kommunerna, kunde förankra och anpassa musikutbudet. Detta medförde såväl produktionstekniska som kulturpolitiska vinster.

Västmanlandsmusiken avsätter 50 tkr för varje kommun utöver de produktionsmedel som tidigare avsatts för verksamheten. Villkoret för att ta del av dessa medel är att resp kommun tar fram motsvarande summa.


Logotyper för nedladdning

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies