Stäng

Kommentar till Previas arbetsmiljökartläggning

Dag Celsing

Västmanlandsmusiken har låtit Previa göra en kartläggning av organisationens psykosociala arbetsmiljö.

Dag Celsing, Västmanlandsmusikens direktör, kommenterar:

”Jag är glad att alla medarbetare har fått komma till tals. Jag är övertygad om att det gagnar organisationens utveckling. Det finns flera erfarenheter och slutsatser att dra utifrån kartläggningen. En av dessa har vi redan dragit, vilket innebär att jag lämnar organisationen vid årsskiftet.

Previas rapport kommer naturligtvis att vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetsmiljöarbetet, som kommer att planeras i dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Min utgångspunkt har varit att, utifrån styrelsens direktiv, ge medborgarna i hela länet så mycket musik som möjligt för pengarna, inom uppdragets tre delar: Länsmusiken, Sinfoniettan och Konserthuset. Det senaste året har jag drivit ett förändringsarbete. Om det hade genomförts hade det inneburit stora förändringar för verksamheten och fått konsekvenser för delar av organisationen. En viktig lärdom som jag tar med mig från denna period är att jag skulle ha haft ännu närmare och tydligare avstämningar med medarbetarna för att upprätthålla ett nödvändigt förtroende.

Min ambition nu är att bereda vägen för min efterträdare för att inte tappa tempo i verksamheten. Allt för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för de anställda och ett bra musikutbud för medborgarna.”

Publiceringsdatum: Fredag 18 Nov, 2016

Nyhet